• Komputery i informacje

    Do czego wykorzystywane są spektrofotometry?

    Nowoczesne laboratoria wyposażone są w różnego rodzaju urządzenia, dzięki którym można wykonywać badania oraz realizować wymagane działania. Jednym z niniejszych urządzeń jest spektrofotometr. Do czego można go wykorzystać oraz jakie są jego swoiste wyróżniki? Rozpocznijmy od tego, że spektrofotometry mogą być stosowane w każdym laboratorium, w którym wykonywane są prace badawczo-analityczne. Nie musi być to wyłącznie laboratorium chemiczne, może być to także laboratorium biologiczno-biotechnologiczne lub przemysłowe albo diagnostyczne.