Przekaźniki, styczniki jako urządzenia elektromechaniczne jakie służą do łączenia obwodów elektrycznych

Przekaźnik elektryczny to urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym albo więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych.

Przekaźniki termiczne reagują na zmianę pewnej wielkości fizycznej wejściowej (czyli napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynu, temperatury itp.) w ów sposób, że po przekroczeniu pewnej jej wartości sygnał wyjściowy zmieniany jest skokowo z reguły między jedną z dwóch wartości: włącz/wyłącz. Przekaźniki termiczne są stosowane w złączeniu ze stycznikami A, AF, AE, TAE, BC i TBC w celu chronienia silników w napięciach znamionowych do 690V AC i 800V DC. Przekaźniki termiczne są narzędziami trój biegunowymi. Oprzyrządowane są w wyzwalacze bimetalowe (1 na fazę), poprzez które przepływa prąd silnika i ogrzewa je bezpośrednio. Wyzwalacze odkształcają się pod dopływem ciepła i generują zadziałanie zabezpieczenia i zmienienie pozycji styków pomocniczych. Wyzwalacze mają możliwość regulowania progów zadziałania. Zgodnie z specyfikacjami norm, na aparacie trzeba nastawiać prąd znamionowy silnika.

Wyłącznik APU powietrzny zarezerwowany jest do połączenia prądów roboczych i w celu ochrony odbiorników a także urządzeń zasilających przed rezultatami zwarć i przeciążeń. Powinien być zastosowywany w sieciach około 500V prądu przemiennego i około 220V prądu stałego, w których liczeniowe wartości prądów zwarciowych nie ulegają przekroczeniu podawanych w tabeli (sklep producenta).

Gniazdko elektryczne

Źródło: http://ospel.pl

Zaopatrzony jest w podstawowe przekaźniki termobimetalowe (zabezpieczenie przed przeciążeniem) i wyzwalacze zwarciowe o funkcjonowaniu szybkim (zabezpieczanie przed zwarciem lub wielkim przeciążeniem). Wyłącznik APU jest to wyłącznik wykorzystywany tam, gdzie moce wyłączane osiągają wielkie wielkości, w celu ochrony innych urządzeń elektrycznych przed wynikami przeciążenia albo zwarć oraz w celu sterowania rozpływu mocy w sieci elektrycznej. Jest charakteryzowany przez szereg parametrów, najważniejsze z nich to: napięcie znamionowe, prąd znamionowy i zwarciowy, dopuszczalna temperatura otoczenia. Jego budowa różni się w dużym stopniu w zależności od parametrów znamionowych. Więcej

Stycznik id i przekaźniki termiczne są to urządzenia elektromechaniczne, które służą do łączenia obwodów elektrycznych [szczegóły na ]. Styczniki i przekaźniki są sterowane za pomocą przepływu prądu poprzez cewkę, która wytwarzając pole elektromagnetyczne wywołuje łączenie lub rozwieranie styków ruchomych. Stycznik id złożony jest z następujących części: podstawy, rdzenia z cewką i ruchomej zwory, sprężyny, styków głównych, styków pomocniczych czynnych, styków pomocniczych biernych i komory łukowej.