Jak powinna wyglądać coroczna inwentaryzacja, jakie narzędzia mogą się przy tym przydać

Przy firmach które mają jakieś środki trwałe, materiały czy towary do sprzedaży koniec roku wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania takich spisów i trzeba ich pilnować. Głównym celem przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeśli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich produktów i materiałów.

Lecz okazuje się często, że podczas codziennej pracy pojawiły się jakieś pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu rejestrowane było w systemie albo zdarzały się jakieś kradzieże. I właśnie celem inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i porównanie ich z tym, co widnieje w programie, zobacz też inwentaryzacja majątku. Jeśli pojawią się jakieś niezgodności, to po pierwsze należy zrobić dokumenty, które je wyprostują, a później wyjaśnić z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Właściwie wykonana inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie rzeczywistego majątku firmy. Będzie też sposobem na to, aby znaleźć jakieś niegospodarności czy próby działań pracowników na szkodę firmy.

Publikowany artykuł niesłychanie Cię zainteresował? To zobacz również odmienne pomocne materiały, które posiadają ogromnie absorbujące dane – pochłoną Cię zupełnie.

Jednak jeżeli chce się ją przeprowadzić tak jak należy, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować i dobrze rozplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez dobrego zaplanowania i z pominięciem ustalonych procedur będzie po prostu stratą czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A da w sumie niewiele, bo i tak po jego zakończeniu zostanie bałagan, jaki nie na pewno nie pozwoli na ustalenie faktycznego stanu majątku w firmie. Przy prowadzeniu inwentaryzacji bardzo się przydają różnego rodzaju narzędzia, przykładowo takie jak program do inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki nim da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, czyli protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a także nanieść różnice, które zostaną znalezione.