Każda firma w RP ma bardzo dużo dokumentów – co uczynić, kiedy są już zbędne? I co z innymi jednostkami?

Kiedy ktoś zakłada w Rzeczypospolitej firmę, nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak mnóstwo różnorakich dokumentów będzie musiał zbierać i składować. Zaczynając od przeróżnych pism pism z urzedów, pozwoleń, faktur, aż po akta pracownicze i korespondencję. Gdzieś trzeba je przechowywać. A kiedy przestają być już potrzebne? Niszczenie dokumentów nie jest jednak tak prostą sprawą.

szafka na dokumenty

Autor: Timm Suess
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim należy oddzielić te archiwalne i wciąż potrzebne, od tych zbędnych. Później pamiętać o tym, iż niszczenie dokumentów musi przebiegać w dany sposób. Nie można ich najzwyczajniej w świecie zebrać i wyrzucić na wysypisko.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym tekstem myślisz, że warto byłoby szerzej poznać to zagadnienie, to jeszcze zerknij tu (https://www.forsel.pl/).

Powinny być odpowiednio podarte, tak, aby nie dało się odczytać z nich żadnych danych – to bardzo ważne przy tak zwanych danych wrażliwych. Interesującym rozwiązaniem na pozbycie się dokumentacji, która nie zawiera tak ważnych danych jest recykling dokumentów. Okazuje się, iż to nic ciężkiego do zrobienia, nie wymaga sporo działań, a zbędny papier może być ponownie przetwarzany.

Źródło informacji: – niszczenieniszczenie (zobacz opinie na nasz temat) dokumentów księgowych

Ponadto – wasza firma nie musi być za to odpowiedzialna sama! Dzisiaj w naszym kraju jest kilka firm, które recykling dokumentów mają w swojej ofercie. Na ogół wygląda to tak, że firma przywozi do określonego zakładu swoje zaplombowane kartony i ustawia je w strategicznych punktach biura (idealnym miejscem często jest pomieszczenie ksero). Pracownicy mogą do nich wrzucać niepotrzebny, zużyty papier. Kiedy pudła się wypełniają, firma zajmująca się recyklingiem zabiera je z biura. Co istotne – następnie niszczy (ciekawostka – można zażyczyć sobie, aby ten proces był sfilmowany!), a właściciel otrzymuje certyfikat. Nieco inna sprawa ma się z instytucjami państwowymi i placówkami oświatowymi.

Może Cię zainteresować –

One muszą nade wszystko przeprowadzać brakowanie dokumentów. Na czym to polega? Należy oddzielić papiery, które nie są już ważne czasowo (przykładowo – arkusze ocen). Zasadniczo brakowanie dokumentów powinno być przeprowadzane raz do roku, bywa jednakże, że czyni się to nie tak często (na ogół tyczy do jednakże małych archiwów). Bardzo ważną informacją w tym temacie jest to, iż, by tego typu partie dokumentów zniszczyć, zgodę musi zawczasu wyrazić dyrekcja określonej placówki.