Budowa domu to wiele powinności, o których konieczne powinniśmy pamiętać? Zobaczmy co jest najważniejsze?

Jedne to usługi produkcyjne. Do nich powinniśmy zaliczyć takie aktywności jak budowa magazynów lub hal fabrycznych. Następne to usługi konsumpcyjne, przykładowo budowa i remont mieszkań, domów jednorodzinnych czy osiedli. Kolejne są usługi publiczne, do jakich warto zaliczyć remonty dróg, budowy szkół, autostrad i mostów. To naturalnie usługi, z jakich korzystamy wszyscy. Następne rózróżnienie dotyczy zakresu usług budowlanych.

kosztorys

Autor: Rockies
Źródło: http://www.flickr.com/
Usługi budowlane to szereg różnorodnych czynności, które mają wielki wpływ na powstanie każdejbudowy. Jakiego rodzaju to są usługi, jak powinniśmy je podzielić? Po pierwsze, wyróżniamy zakres podstawowy, który obejmuje budowę i remont obiektów i budynków. Następny jest pomocniczy zakres, w nim odróżnia się wytwarzanie artykułów budowanych a także usługi pomocnicze, np. usługi transportowe oraz stolarskie.

Ostatni zakres odnosi się do czynności uzupełniających. Zaliczamy do niego projektowanie oraz kosztorysowanie inwestycji budowlanej. Do takich czynności korzystnie stosować program do kosztorysowania. A jakie mamy etapy podstawowej budowlanej działalności? Możemy je podzielić na cztery części. W początkowej zdobywamy pozwolenia na budowę, w drugiej przygotowujemy teren pod budowę. W następnej budujemy charakterystyczny projekt, natomiast w ostatniej następuje rozruch wybudowanego obiektu.

program do kosztorysowania

Autor: Creative Tools
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi tego rodzaju są też podzielone na strony, jakie w tym uczestniczą. Jest więc inwestor czyli osoba fizyczna, przedsiębiorca albo gmina, które finansuje daną inwestycję. Są wykonawcy, czyli przedsiębiorstwo budowlane oraz projektant jaki projektuje obiekt, jaki ma zostać wybudowany. Jakie występują cechy specyficzne usług budowlanych? Faktycznie najważniejsze to długi termin wykonywania usługi oraz wysoki koszt pełnej inicjatywy. Kolejne to sezonowość, rozproszenie terytorialne, co oznacza, że usługi świadczone są poza firmą, a jednocześnie indywidualny charakter usługi budowlanej.

Sprawdź też:

W każdym miejscu, w jakim jest coś zbudowane konieczna jest dokumentacja budowlana. Do jej najważniejszych wytycznych powinniśmy zaliczyć pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany. Nieodzowny jest też kosztorys budowy, księga budowlana oraz fakty, jakie udowadniają zakup materiałów. Bardzo ważna jest też umowa o usługę budowlaną, jaka jest zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą – doczytaj Athenasoft.