W jaki sposób otworzyć przedsiębiorstwo budowlane w Polsce

Najogólniej przedmiot ujmując, przedsiębiorstwo remontowo-budowlane zajmuje się zwyczajnie pracami budowlanymi. Z definicji czynności budowlane polegają na budowie, odbudowie, nadbudowie, a dodatkowo robotach powiązanych z przebudową, montażem, reperacją czy demontażem obiektów budowlanych. Mogą być one prowadzone na swój rachunek lub na podstawie zawartej umowy. Często spotykanym rozwiązaniem jest zlecanie ich elementów, a nawet pełni, podwykonawcom.

oprogramowanie dla firmy

Autor: Graham Wynne
Źródło: http://www.flickr.com
Prowadzenie przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego zazwyczaj nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego lub spełnienia dalszych ponadplanowych wymogów – każdy może założyć firmę budowlano-remontową. Nie ulega wątpliwości, fachowa wiedza a także praktyczne doświadczenie niezmiernie ułatwiają prowadzenie biznesu i mogą być gwarancją utrzymania jej. Kto bowiem powierzy remont przedsiębiorstwu, w którym sam właściciel nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji?

Tyczy się to również zatrudnienia pracobiorców, przedsiębiorca musi wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują zleconą pracę. Jednak pewne czynności w budownictwie wymagają posiadania upoważnień do przeprowadzania samodzielnych funkcji technicznych. Posiadając stosowne wykształcenie, można ubiegać się o pozyskanie stosownych uprawnień, jakie umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych . Biznesmen ma do wyboru każdą formę prowadzenia firmy, wyjątek stanowi spółka partnerska, jaką co do reguły mogą utworzyć jedynie wolne zawody. Najczęstszą odmianą prowadzenia przedsiębiorstwa budowlano-remontowego jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Odkryj bez zwlekania wpis spod linku (http://www.firetms.com/pl/blog/harmonogram-pojazdow-nowe-mozliwosci/), ponieważ prawdopodobnie zaszokuje Cię to, jak niesamowicie pasjonujące materiały tam się znajdują!

Zobacz więcej: tutaj.

Przyszli biznesmeni mogą też zdecydować się na spółkę cywilną ewentualnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podwaliną założenia przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego będzie wypełnienie podania CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta bądź gminy, i możemy to zrobić: osobiście, elektronicznie, stosując bezpieczny podpis kwalifikowany, elektronicznie przez profil zaufany ePUAP, listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie). Po wybraniu trzeciej opcji dodatkowo należy udać się osobiście do urzędu i potwierdzić swą tożsamość. W następnej kolejności można starać się o kredyt który będzie potrzebny nam na między innymi oprogramowanie dla firm budowlanych ewentualnie program ( workflow faktur ) do kosztorysowania robót budowlanych.