Własność przemysłowe oraz prawa autorskie – co należałoby wiedzieć na ich temat

Własność przemysłowa jest to pewny rodzaj praw, który wynika z prawodawstwa narodowego, regionalnego czy międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, które wkraczają w zakres własności przemysłowej możemy odszukać w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy lub prawo ochronne na schemat użytkowy.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Co więcej przedmiotem rzeczy, które są chronione prawem własności przemysłowej są też znaki handlowe czy fabryczne, nazwa handlowa albo modele oraz rysunki przemysłowe. Do obiektu ochrony własności przemysłowej zalicza się również nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeżeli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to możemy tu dostrzec niezwykle wysokie i niezwykle szerokie zróżnicowanie jeśli chodzi o rozróżnienie dóbr niematerialnych, czyli intelektualnych i także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeżeli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, jakie formułuje pewne konkretne prawa, które przysługują autorowi konkretnego utworu, które wnikają w skład prawa własności intelektualnej.

Masz duży problem ze znalezieniem efektywnego rozwiązania Twojego problemu? Z pewnością szybko pomoże Ci ta strona naruszenie praw autorskich.

Autor posiada więc możność decydowania o swoim utworze i bez jego zgody nie można w pojedynkę użytkować danego utworu i tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Łamanie praw autorskich jest przestępstwem i zdołają za to grozić znaczne sankcje karne, do których przylega wielka grzywna albo nawet kara pozbawienia wolności.

Wypada więc szanować i respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest w dzisiejszych czasach otaczane mnogość różnych utworów, do jakich naturalnie należą utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze czy też sceniczne, mało tego prawami autorskimi są też objęte utwory architektoniczne, audiowizualne lub słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one zwłaszcza z prawem autora do połączenia z danym utworem swojego nazwiska . Prawo cytat to zawsze jest obowiązujące i nigdy nie wygasa, nie jest możliwe przeniesienie go na przykład na inną jednostkę. Jeżeli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu obrony swoich danych osobowych zdoła to oczywiście zrobić incognito bądź pod pseudonimem.

Kategoria: Zbieranie danych
Tagi: , , ,